Søndervang i Vester Nebel sogn

Intro

Ølufvad Hovedvej 30. Matr 1k Ølufgård m. fl., Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1924 som et statshusmandsbrug med 15 tdr. l. jord fra Ny Ølufgård.

Grundlæggeren af statshusmandsbruget var vognmand Anders Christian Frandsen fra Skjern. Han købte parcellen fra Ny Ølufgård 1924 og opførte selv bygningerne. Han var gift med Vilhelmine (Mine) Gunder Ejgaard fra Aastrup sogn. De flyttede til "Ingeborgs Hus" i Søhale 1931.

1931 Holger Nielsen fra Astrup i Bryndum sogn. Han blev gift med Marie Bloch Jensen fra Grimstrup sogn samme år.

1934 Niels Christiansen. Han var gift med Gunild Marie Kamille Nielsen.

1944 Kristian Jessen. Han var søn af Nicolaj Jessen fra nabogården Trehøjegård i Skads sogn og var ungkarl. I flere år boede svigerinden og broderen Mary og Jakob Jessen hos ham, indtil de byggede eget hus på en parcel fra ejendommen 1950. Kristian Jessen døde 1975.

1975 Overtog Kristian Jessens bror Svend Jessen fra Trehøjegård ejendommen. Han lagde jorden ind under Trehøjegård og solgte bygnignerne samme år til nuværende ejere Anny og Knud Damm fra Esbjerg.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991