Søndervang


Søndervang er et trefløjet stråtækt anlæg fra omkring 1860. Det har ikke et synderligt herskabeligt præg, hvilket kan skyldes, at Søndervang aldrig har været sæde for et virkelig fornemt herskab, men i stedet ofte været bortforpagtet.

Intro

Søndervang er en vestjysk herregård, som kendes fra 1400-tallet. Den havde flere fornemme og velstående ejere, der dog ofte boede på andre herregårde. I 1792 købte et interessentskab af 40 bønder Søndervang og drev derefter herregården i fællesskab indtil en af bønderne i 1803 købte gården.