Søndervang, Jerlevgaardvej 48


Jerlevgaardvej 48


Jerlevgaardvej 48

Intro

Matrikel 26 c, Jerlevgårdvej 48. I Jerlev kaldet ”Søndervang”.

Alfred og Alma Jensen købte i 1927 6,6 hektar jord fra Jerlevgård til Statshusmandsbrug.

De havde samme år giftet sig i Ødsted kirke, hun var fra Tudvad og han søn af Markus Jensen i Mejsling. De opførte selv bygningerne, såsom stuehus, kvæg og svinestald, og drev almindelig landbrug.

Datteren Inge, født i 1932 giftede sig med en søn fra Nygaard i Jerlev, Magnus og overtog skødet i 1954 – Inge’s forældre flyttede herefter til Jerlevgaardvej 33.
I 1958 brændte en lille ejendom for enden af deres mark, som Martinus og Anne Petersen havde.
Den bliver herefter lagt under Jerlevgaardvej 48.
Magnus opførte avlsbygninger på stedet i 1960, 1965, 1970 og 1979 - i alt er der 8 bygninger på stedet.
I dag drives gården økologisk med korn, græs og ammekøer.
I 2005 overtog Flemming Bruun Lund ejendommen.