Sønderskovvej 4, Bjerresminde


Bjerresminde 1990


Bjerresminde ca. 1910


Fodermesterparret Marie og Alfred Hansen med søn ca 1950


Hans Bjerre Hansen ca. 1970. Fra 1970-1978 borgmester I Børkop kommune. Tidligere sognerådsformand i Gauerslund sogneråd

Intro

I Andkær ejerlav gård nr. 15, matr. nr.14a m.fl. Adresse: Sønderskovvej 4


Den første fæster, vi kender, som var på gården, var Niels Nielsen, som nævnes i 1634 og er der til efter 1653. I 1664 er Therkeld Pedersen kommet til, og fra ca. 1675 Anders Nielsen. Hans søn, Niels Andersen, født 1675, gift ca. 1700 med den jævnaldrende Dorthe Christensdatter overtog gården i 1703 og er altså gårdfæster ved jordebogsudfærdigelsen i 1733.
Dorthe Christensdatter døde i januar 1751, men der er muligvis en fejl ved fødselsangivelsen,
for hvis alderen passer, har hun fået det sidste af sine 10 børn i en alder af 54 år!?- Deres søn, Peder Nielsen, født 1721, har overtaget fæstet ved faderens død i 1760. Hanholdt bryllup 21. juni 1763 med Maren Lauritsdatter Kring, født 7.12.1744. Peder Nielsen købte gården til selveje ved auktionen på Koldinghus, og han måtte betale 933 rdl. 12 sk. for den med halvdelen kontant og resten på første prioritet som Kongelige Penge. Peder Nielsen døde i februar 1798, og Maren drev så gården med hjælp fra sine 6 børn i alderen 12 - 34 år. Det ene barn var datteren Anne-Marie Pedersdatter, født 1772. Hun giftede sig 12. august 1803 med Hans Jensen Bjerre fra gård nr. 5, og de overtog gården, hvor moderen var på aftægt til sin død 12. november 1827.

I 1784 blev der foretaget vurdering til brandforsikring. Da var gården 4-længet med i alt
48 fag bygninger samt et gadehus på 6 fag. Taksering i alt 530 rdl. I 1800 var de 4 længer
blevet til 54 fag, og vurderingen var 970 rdl., og i 1813 er det 61 fag, stadig i 4 længer. Forsikringssummen sættes da til 600 rbd., men det er nok kun ca. 50 - 70 % af værdien, ligesom
så mange andre på den tid fik deres gårde ansat.

Den 8. juli 1843 giftede deres søn, Jens Hansen Bjerre (født 1809) sig med Ane Marie Jensdatter, født 1816 i Sellerup. De fik nu gården, hvor hans far kom på aftægt. Moderen var død 30. september 1841. De havde så Bjerresminde til 1875, da deres søn Hans Jensen Bjerre (født 1845) giftede sig med Mette Marie Petersen fra Vinding, og de overtog gården. Nu havde ejeren af gården gennem flere generationer heddet skiftevis Hans og Jens, så da ægteparret ingen sønner fik, døbtes
deres anden datter Jensine Laurine. Hun giftede sig 28.10.1909 med Johannes Hansen, født 27.3.1877. Han kom fra Skjern. De overtog gården i 1909 og havde Bjerresminde i 1930erne, og havde den til 1940, da sønnen Hans Bjerre Hansen, født 15.2.1911, overtog den. Han giftede sig
23.5.1941 med Kirstine Graversen, født 30.9.1917, og de havde gården til 20.8.1977.
Hans Bjerre var i en årrække medlem, senere formand for sognerådet, og ved kommunesammenlægningen i 1970 blev han Børkop kommunes første borgmester, en post han
havde til 1978.

Da Kirstine og Hans Bjerre i 1977 solgte til sønnen Jens Bjerre, flyttede de selv til et nybygget
hus på Solsortevej i Børkop. Her døde Hans Bjerre 5.8.1989.
Jens Bjerre er født 30.6.1956 og blev 30.7.1988 gift med Ellen Vestergaard, født 15.5.1959. -Gårdens tilliggende var i mange år ca. 97 td. land, men Jens Bjerre købte lidt mere til, bl.a. en ejendom, beliggende Ouskær 32 i Vinding, men med jorden i Børkop kommune. (I henhold til gældende bestemmelser er det en Vejle/Vinding-ejendom, fordi bygningerne ligger på tværs af sogneskellet, men soveværelset er i Vinding, og det er det afgørende. Ejendommen er i dag et nedlagt brug.)
I 1990 var der kun kreaturer på gården, men til gengæld ca. 225 stk., inkl. ungkvæg og kalve. – Efter opkøb af jord er der nu i 2001 ca. 144 td. land, heraf 7 td. skov. Besætningen er nu ca. 160 malkekøer + opdræt, eller i alt ca. 350 stk. En gammel kostald er lavet om til kyllingeopdræt, og her går der ca. 2000 haner. Under gård nr. 5 er fortalt, at et træ var væltet og havde smadret en længe. Stenene fra denne bygning var nøjagtig de samme som i gården her. Derfor blev en del af dem rensede og kørt hertil, hvor der er bygget garage af dem.-
Ligesom sin far er Jens politisk aktiv, og han har siddet i Børkop byråd i tiden 1990-1999.

Fra Preben Mikkelsen: Gauerslund II, 2005