Søndersø kirke


Kirkedøren i Søndersø kirke


Døbefonden (Foto: Per Lunde Hansen)


Prædikestolen. (Foto: Per Lunde Hansen)


Alteret. (Foto: Per Lunde Hansen)


Søndersø Kirke. (Foto: Per Lunde Hansen)


Kirkeskibet i Søndersø kirke lavet af Jens Henrik Olsen i 1931 (foto: Per Lunde Hansen)


De Hellige Tre Konger (Foto: Per Lunde Hansen)


Marias Himmelkroning (Foto: Per Lunde Hansen)


Maria I solgissel (Foto: Per Lunde Hansen)


Gregors Mirakelmesse. (Foto: Per Lunde Hansen)


Fødslen. (Foto: Per Lunde Hansen)


Bebudelsen. (Foto: Per Lunde Hansen)


Elisabeth Bryskes ligsten. (Foto: Per Lunde Hansen)


Gert Bryskes ligsten. (Foto: Per Lunde Hansen)


Den gamle altertavle. (Foto: Per Lunde Hansen)

Intro

Søndersø kirke ligger i udkanten af Søndersø i retning mod Bogense. I kirken møder man først den store jernbeslåede egetræsdør fra 1483. I kirken ses prædikestolen fra 1600-tallet, granitdøbefonden og ikke mindst de spændende kalkmalerier i nordskibet.

Oversat til moderne dansk lyder teksten:
Vor frue Cecilia...I det herrens år 1483. Hvor rask du end går ind i kirken, skal du atter overveje, hvorfor du er blevet født som menneske, dels under loven, dels ved sang og ved Kristus, er udråbt fra døbefonden ved denne dør. Herrens retfærdige skal træde ind af denne dør til denne kirke, der er indviet til helgenerne, apostlene Peter og Poul.

Linjerne med at den er indviet til Peter og Poul, er der ikke mere, måske fordi bunden har været dårlig, men man ved fra kilder, at de har stået der. Ser man på hængslerne, sidder de heller ikke hamonisk, hvilket også indikerer, at døren er ændret.

Den Cecilia der omtales er Cecilia Bernikesdatter Skinkel, datter af Bernike Skinkel fra Dallund.


I nordskibet er der seks store kalkmalerier af god kvalitet udført af ukendt kunstner. De er malet omkring 1500 til 1530, måske som et modtræk mod den fremvoksende lutherdom, så kirkegængerne havde noget at kigge på. Kalkmalerierne har sandsynligvis ikke været fremme i mange år. Efter refomationen blev kalkmalerierne kalket over, hvilket har været med til at bevare dem op til i dag.

Billederne er en lille tegneserie bestående af Bebudelsen, Kristi fødsel, De Hellige Tre Konger, Gregors Mirakelmesse. Marias himmelkroning og Maria i solgissel.


Kilde: Hæfte om Søndersø kirke udgivet af Søndersø menighedsråd.


Søndersø Kirke har ligget på bakkedraget i den nordlige udkant af søndersø i over 800 år. Kirken er viet til Sankt Peder og Sankt Poul. Den består af et romansk skib og kor. I gotisk tid udvidedes koret, og der blev tilføjet kapeller i nord og syd, et tårn i vest og et våbenhus i nord.
Alterbilledet forestiller korsfæstelsen og er malet af Stefan V. Petersen i 1949. Et alterbillede fra omkring år 1700 hænger i sydkapellet. I nordkapellet blev der i 1898 afdækket en række fremragende kalkmalerier fra begyndelsen af 1500-tallet.
Kirken har haft forskellige ejere bl.a. Dallund, men i 1909 overgik den til selveje.
I kirken står den romanske døbefont i granit, som også har motiver at Skt. Peder og Skt. Poul.
Prædikestolen er fra ca. 1635 med våbenskjold fra bl.a. Eiler Høeg. I koret står to store ligsten fra Bryske-slægten.