Søndermarkskirken i Vejle


Søndermarkskirken i Vejle


Søndermarkskirken. Fotograf: Keld Bredsted ©Vejle Stadsarkiv

Intro

Søndermarkskirken, der hører til Sct. Nicolai Sogn, blev indviet som kapel den 28. november 1943 og til kirke den 9. maj 1948. I 1983 blev store dele af kirkens indre raseret af en brand.

I kirkegårdens nordøstlige hjørne opførtes i 1982 Sct. Nicolai Huset - et menighedshus, tegnet af arkitekt N.E. Steensen. Her findes bl.a. lokaler til konfirmandundervisning.


Den 10. marts 1942 indviedes Søndre Kirkegård, beliggende mellem Koldingvej og Søndermarksvej. Det var efterfølgende et ønske blandt områdets beboere at få opført et kapel på kirkegården, og arkitekt Carl Hess-Petersen udarbejdede tegninger til et kapel, der samtidig var indrettet til mindre gudstjenester. Efter den oprindelige plan skulle kapellet have haft krematorium i kælderen, men det lykkedes ikke at opnå myndighedernes tilladelse.

I de første år efter indvielsen blev kapellet anvendt til prædikegudstjenester, men efter at der var givet tilladelse til at forrette dåb og nadver, blev kapellet indviet til kirke den 9. maj 1948. Under et indbrud i Søndermarkskirken natten til den 12. oktober 1983 opstod der en brand, der raserede store dele af kirkens indre og inventaret. Efter en omfattende istandsættelse genåbnede kirken den 17. juni 1984.

Henvisning:

Kirkerne i Vejle, Danmarks Kirker. (red.) Ebbe Nyborg. Nationalmuseet 2005

www.vejle-sct-nicolai.dk


Kirken er opført i røde mursten. Hovedindgangen findes i østgavlen, og kirkerummet består af et langhus og to lavere sidefløje ved vestenden, der rummer kontor og samlingslokale. Kirkerummets indre er dækket af et fladt bjælkeloft. KOret mellem sidefløjene, der er hævet et trin over skibets gulv, er uden vinduer. Østgavlen afsluttes af en teglhængt klokkekam.


Alter
Alterudsmykningen består af et stort vægkors i blankt egetræ. Alterbordet er dækket af et uldvævet alterklæde fra 1984 i blåt, sort, gult og rødt. Alterskranken er i blankt træ med grågrønt betræk.

Døbefont
Døbefonten består af seks stående egeplanker, der bærer en cirkulær granitsten. Dåbsfadet og dåbskanden i messing er fra o. 1948.

Prædikestol
Den oprindelige prædikestol blev stærkt beskadiget ved branden i 1983 og i 1984 udskiftet med den nuværende - en gråmalet, kasseformet trækonstruktion, tegnet af arkitekt N.E. Steensen

Orgel
Også kirkens orgel, der var bygget af Knud Olsen i 1883, måtte udskiftes efter branden. Det nuværende med 12 stemmer er bygget af Bruno Christensen & Sønner i 1984.

Stolestader
Som en kuriositet kan nævnes, at arkitekt Mohr, der havde medvirket ved indretningen af kirken, var byens højeste mand, og det havde spillet en rolle for hans beregning af kirkebænkene. De blev noget overdimensionerede, således at børn, og for den sags skyld også voksne af almindelig højde, ikke kunne se op over kanten. De oprindelige bænke blev dog hurtigt udskiftet.