Sønderho ny kirkegård

Intro

Lidt nord for byen er Sønderho Kirkes nye kirkegård, der er anlagt i 1923, placeret.

Den græsklædte kirkegård har en mindelund for omkomne sømænd. Mindelunden er tegnet af havearkitekt Johannes Trolle. Der står et bronzemonument udført af billedhuggeren Mathilius Schack Elo og er signeret ”Elo 1947”. Det viser en siddende Fanøkvinde med en pige og en dreng, der spejder med hånden over øjnene. Der ud over er der 21 kampesten med navnene på forliste sømænd fra Sønderho siden 1872. På soklen kan læses et vers af lærer Niels Kromann: ”De gik til ankers om den ganske jord/ og faldt til hvile under alle zoner,/ én slumrer under sneen højt i nord,/ en anden under sydens blomsterflor,/ hvor vinden hvisker mellem palmekroner./ På alle kyster ved det åbne hav/ en frændes ankerplads er vel at finde,/ da ingen kender, hvor han fandt sin grav,/ og ingen ham en krans til kiste gav,/ på hjemlig jord ham rejstes dette minde.”

Louw 02.05.2008. Kilde: Danmarks Kirker, Ribe Amt, udgivet af Nationalmuseet. Ribe Amt ved Ebbe Nyborg og Niels Jørgen Poulsen under medvirken af Ulla Kjær. III bind. Herning 1991, side 2197.