Sønderho Skole


Den gamle skole i Sønderho


Sønderho skole


Elever på den gamle skole.

Intro

Den ældste bygning er opført i 1856 og den nye i 1987. Skolen er i dag lukket og bruges til børnehus og fritidsaktiviteter.

Skolevæsenet i Sønderho menes at kunne dateres tilbage til 1635, men først i 1705 hører man konkret om skoleundervisning, hvor en skolemester underviser i regning, læsning og skrivning.

I 1739 oprettede Sønderhoningerne en skole. Før den tid var undervisningen sket i skolemesterens hjem. Skolen kom til at ligge syd for kirken, og var i brug til 1815, da en udvidelse var nødvendig.
En ny skole opførtes i byens sydlige udkant, og det er denne skole, der endnu står.

Kilde:www.mitfanoe.dk