Sønderho Norddige


Sønderho norddige under opbygning.

Intro

Diget blev i 1989 udbygget og forstærket. Det beskytter Sønderhos østlige og nordlige side.

Diget er det nyeste af de diger, der mod nord og øst beskytter Sønderho mod havet. Det blev forhøjet i sommeren 1982 med ½ meter, idet man under stormfloden d. 24. november 1981 måtte forhøje med sandsække for at forhindre overskylning.