Sønderho Havn


Sønderho havn.


Tegning af havnen med losning af en lægter.


Havnefronten Sønderho.


Sønderho havn

Intro

Der har aldrig været bygget hverken kaj eller anløbsbro i Sønderho Havn, som er en naturlig tidevands-rende. Stormfloder, sandflugt og isvintre har gennem tiderne ustandseligt ændret havnens karakter.

Sønderho Havn er ikke nogen bygget havn! Lastning og losning skete på den naturlige måde, at skibene søgte havn ved højvande, hvor de så ved efterfølgende lavvande lå på tør ebbe, så hestevognene kunne køre op på siden af skibene.

Tidligere var farvandet indtil Sønderho så dybt, at datidens skibe kunne gå ind til havnen, hvorpå lasten ved højvande blev omlosset i lægtere og pramme, der førtes til Ribe. I mange år har havnen været så tilsandet, at kun småjoller kunne ligge der.

I dag arbejdes der på at få penge nok samlet ind, så havnen kan uddybes og bruges til lidt større sejlads, det vil jo også give mere liv ved havnen.