Søndergade i Vejle


Søndergade set mod syd i 1864. I baggrunden ses Sønderbro og den stort set ubebyggede Møllebakke med Vejle Vindmølle.


Deltagerne i motorløbet Jyllandsløbet i 1908 på vej mod Søndergade mod Sønderbro.


Frederik Poulsens købmandsgård, Søndergade 14, fotograferet i 1916. Forbygningen rummede en købmands- og en trikotageforretning. Fotograf: Hugo Matthiesen.


Søndergade set mod syd i 1920'erne. De mange forretninger har rullet markiserne ud, og en enlig cyklist er på vej op mod Rådhustorvet.


Søndergade i midten af 1930'erne. To automobiler og en en hestevogn fra Hotel Royal danner en mindre trafikprop midt på gaden. I baggrunden ses Odd Fellowlogens bygning og Vejle Vindmølle. Fotograf: Johs. Rønvig


Søndergade var gennem en større sanering efter 2. verdenskrig. Her ses bygningerne Søndergade 24-26 umiddelbart før nedrivning i midten af 1960'erne. Fotograf Oskar Jensen.


Søndergade set fra syd i 2007. Til højre Jensens Bøfhus, Søndergade 27, ved hjørnet af Foldegade. Til venstre Å-centret. Fotograf: Finn Høj Sørensen.

Intro

Søndergade har siden middelalderen været en af Vejles hovedgader, der fra Sønderbroen førte op til byens højeste plateau omkring det nuværende Rådhustorv. Siden 1980 er Søndergade en del af Vejles Gågade.

Søndergade blev anlagt i begyndelsen af middelalderen som en af Vejles første gader. Den førte fra byporten ved Sønderbroen op til byens højeste plateau omkring det nuværende Rådhustorv. De rigeste borgere bosatte sig i Søndergade, og adskillige handlende etablerede sig her. Det gjaldt ikke mindst købmænd, som fx Ingvar Smith, der i 1799 opførte en firlænget gård. Den Smithske Gård, Søndergade 14.

Foruden købmandsgårdene var ikke mindst brændevinsbrænderier en vigtig del af gadens erhvervsliv i 1800-tallet, men også håndværkere og forretningsdrivende var stærkt repræsenteret. Søndergade var desuden sammen med Torvegade og Nørregade hovedfærdselsåren gennem Vejle. I 1980 blev Søndergade en del af Gågaden og fik efter en grundig renovering i 1999 en belægning med kinesiske granitfliser.

Henvisning:

VejleWiki.dk