Søndergårde


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Søndergårde


Hovedgården Søndergårdes hovedbygning

Intro

Søndergårde er opstået i middelalderen som landsbyhovedgård i en landsby, der vist nok hed Astelbo. I en periode fra 1662-76 tilhørte gården Københavns Universitet, som solgte den til Grevskabet Wedellsborg, som over for kongen havde forpligtet sig til at købe en vis mængde fynsk gods.

,jlkjhuæy-