SønderbygårdIntro

Stuehuset er bygget i 1832 af Ane Jensdatter Eg og Mads Hansen Sønderby. Staldbygningerne er dels fra ca 1925 og dels fra 1970'erne. Gården har tilhørt samme familie siden ca 1700 men gården nævnes allerede i 1585 i en arvesag.