Sønderbygård


Sønderbygård i 2013

Intro

Gård med stuehus fra 1832. Staldbygninger fra 1925/1976

Den tidligste henvisning til Sønderbygård – som gård - findes i Rettertingets Stævningbog 1597-99. Her er indført en sag mellem Christiern Munck og hans svigermor Karine Bliksdatter omhandlende ”en gård i Bølling Herred i Borris sogn, som kaldes Sønderbye Gaard”. Karine Bliksdatters datter Karine Grønsdatter var gift med Niels Hansen som var herredsfoged i Øster Horne herred. Gården fulgte Karine ind i dette ægteskab og senere er det deres datter Sofie Nielsdatter som får gården. Hun var gift med Niels Lassen (1568-1631) som også var herredsfoged i Øster Horne Herred. I 1631 arvede to af deres fire sønner gården. De hed Mikkel og Niels og de overtog også gården i Grimlund hvor de boede. I 1646 hedder ejeren Knud Galt – dette år køber han nemlig Viumgård og i skødet står der at han skriver sig til Sønderbygård i Bølling Herred. Senere nævnes hans sønner Folmer og Gjord Galt som ejere. I 1721 er ejeren af Sønderbygård herredsfogeden i Lønborg Birk og i Øster-Nørre Horne Herred Jacob Knudsen (ca 1658 – 1729). Efter hans død ejer hans enke, Birgitte Christensdatter gården frem til hendes død i 1750. I begyndelsen af 1700-tallet hed fæstebønderne på de to halvpartgårde: Knud Jensen og Birgitte Mickelsdatter Købke på den ene halvpart og Christen Laugesen og Karen Mortensdatter Lindvig på den anden. En søn i begge familier overtager senere fæstemålet: Jens Michael Knudsen og Lauge Christensen. Det fortælles at Morten Christensen købte gården fri i 1756 - han var tilsyneladende bror til Lauge Christensen. I 1765 køber Mads Sørensen fra Hoven Mølle den ene halvpart i Sønderbygård. Mads Sørensen var gift med Mette Thomasdatter da han kommer til Borris men hun dør i 1773. Mads Sørensen giftede sig året efter med den 19-årige Ane Marie Laugesdatter som var datter af føromtalte fæstebonde Lauge Christensen.
I 1778 overtog deres datter og svigersøn, Mette Madsen og Hans Christian Hansen gården.


Mette Madsen og Hans Christian Hansens søn Mads Hansen overtog gården senest i 1830, hvor han blev gift med Ane Jensdatter Eg (fra Grindstd). De bygger en ny gård som kom til at ligge et par hundrede meter længere mod vest, væk fra den anden halvgård. Gården blev en helt lukket 4-længet grundmuret gård og stod færdig i 1832.
1861 blev deres eneste datter Mette Madsen Sønderbye gift med Mathias Christian Rahbek (fra Ahlergaard, Borris). De overtog formodentlig gården på samme tidspunkt.
De fik 5 børn hvor den yngste søn Mads Rahbek overtog gården i 1905. Han fjernede de gamle staldbygninger og erstattede dem med en tolænget staldbygning i 1925.
Han var ugift og fik ingen børn så det var hans søstersøn Kristian Rahbek Jensen som købte gården i 1952. Han havde haft Ny Ahlergaard indtil da.
I 1966 døde Rahbek Jensen og hans søn og svigerdatter, Mads Rahbek Jensen og Karen Margrethe Nors Nielsen overtog gården - og har den endnu. I 1976 og frem blev gården udbygget med en løsdriftsstald og maskinhus/silo. I dag er der ingen dyr på gården og jorden forpagtes væk.