Sønderby Spang


Ca 1950. Spangen som udflugtsted


Fra indvielsen af den nye spang

Intro

Rekonstrueret træbro efter en spang som lå her fra begyndelsen af 1900-tallet indtil 1962, hvor den blev fjernet i forbindelsen med udretningen af Skjern Å. I 2015 blev spangen reetableret ud fra fotos af den oprindelige spang.