Sønderbro


Sønderbro inden den i 1980'erne blev ført tilbage til sit oprindelige udseende fra 1808.


Tyske tropper krydser Sønderbro den 9. april 1940. Virksomheden I. P. Jensen ses til højre i billedet.


Den gamle toldbod ved Sønderbro. Senere havde isenkræmmer J.P. Jensen forretning i ejendommen.


Sønderbro ca. 1875. I baggrunden til venstre I.P. Jensens købmandsgård, til højre den gamle toldbod.

Intro

Siden middelalderen har der ligget en bro på det sted, hvor Sønderbro i dag går over Kolding Å. Broen og Søndergade var hovedfærdselsåren mellem Danmark og hertugdømmet Slesvig og desuden toldsted.

I en gammel Danmarksbeskrivelse fra 1600-tallet står, at Sønderbro er lige så god for Danmark og kronen som et sølvbjerg om året på grund af den skønne, store told, som gives for de stude og heste, der føres igennem her til Holsten og Elben. Det var kun tilladt at eksportere levende stude over grænsen til hertugdømmerne Slesvig-Holsten via toldstederne i Kolding og Ribe.
På Brauniusprospektet fra 1587 er Sønderbro også en skibsbro. Broen blev ofte ødelagt, når der var højvande. Broen var i de første mange århundreder konstrueret af træ, men pga. stigende trafik og en vejforordning oomkring 1800 besluttede centraladministrationen, at den gamle træbro, der også var dyr at reparere, måtte vige for en ny mere slidstærk bro. Efter et års hårdt arbejde, hvor 100 var beskæftiget, stod en bro af granitkvadre færdig i november 1807. Det blev fejret med et bal under broen. Kolding å blev ført tilbage i sit gamle løb i februar 1808.
Fra 1866 løb jernbanen gennem byen umiddelbart syd for Sønderbro i gadeniveau. Bomme sikrede, at ingen kom til skade. I løbet af 1930'erne blev dette uacceptabelt, banen blev løftet over gadeniveau, og Bredgade blev anlagt som kørevej og åbnet i 1943.
Søndertorv-pladsen blev anlagt i sin nuværende form i 1986. Husene blev tegnet af arkitekt Lauge Juul. Ny torvebelægning ved Sven Ingvar Andersson er udført i 2003.