Sønderborg Rådhus


Sønderborg Rådhus i dag - tegnet af arkitekt Holger Mundt.


Sønderborg Rådhus ca. 1910.

Intro

Rådhuset i Sønderborg har en 500 år gammel historie. Det blev opført i 1500-tallet, moderniseret i 1830’erne, skudt i grus i 1864, genopbygget i nygotisk stil, og nedrevet i 1932 til fordel for det nuværende rådhus, tegnet af Holger Mundt.

Sønderborg Rådhus har altid ligget i vejgaflen mellem Store og Lille Rådhusgade. I 1500-tallet blev der her opført et to-etagers rådhus af munkesten – en af byens få murede bygninger på denne tid. Det havde takkede gavle og spir og indskriften "Mæth loch skal land byggies", altså "Med lov skal land bygges".

I 1837 begyndte en modernisering af de offentlige bygninger, og rådhuset fik derfor en mere klassisk facade. Desværre kom denne facade kun til at stå i knap 30 år, for i 1864 faldt der bomber over Sønderborg. Preusserne sigtede bevidst mod rådhuset - byens vartegn. Og sammen med hele kvarteret rundt om, blev det delvist skudt i grus.

I 1865 begyndte genopbygningen og man ønskede at gentage motiverne fra det oprindelige, middelalderlige rådhus. Det fik derfor igen takkede gavle og spir og opført i nygotisk stil. Ud over spir, fik det også ny klokke og støbejernsbalkon. Det nygotiske rådhus blev indviet på Kong Wilhelm 1. af Preussens fødselsdag i 1866.

I slutningen af 1800-tallet blev rådhuset dog for lille, og omkring 1900 tegnede arkitekt Carl Peter August Schlichting flere fantasifulde forslag til en udvidelse. I 1931 vedtog Sønderborg byråd dog at udskrive en arkitektkonkurrence om opførelse af et helt nyt rådhus. Arkitekt Holger Mundt deltog i denne konkurrence med flere forslag og fik både 1. og 2. præmien.

Det nuværende rådhus opførtes i 1932-33 og blev et hovedværk i den danske nyklassicisme. I samtiden blev det dog mødt med kritik, fordi der ikke var tårn. Men i tidens ånd skabtes rådhuset som en helhed af arkitektur, udsmykning og inventar, som Holger Mundt også tegnede. Det meste af inventaret er nu desværre forsvundet.

Rådhuset blev endnu engang for småt efter kommunalreformen i 1970. I 1983-85 blev der således foretaget en udbygning, tegnet af arkitekterne Friis og Moltke. Det var et stort anneks i nyromantisk murstensstil på den anden side af Lille Rådhusgade.

Efter den omfattende kommunalreform i 2007, hvor 7 kommuner på Als og Sundeved blev lagt sammen, har rådhuset fået flere andre afdelinger. Dog er den centrale del af byens styre stadig bevaret i Sønderborgs historiske centrum.


Holger Mundt var uddannet ved kunstakademiet i København og kom til Sønderborg i 1922. Han skulle stå for opbygningen af mindesmærket for de faldne sønderjyder i 1. Verdenskrig ved Sct. Marie Kirke.

Holger Mundt blev under arbejdet så glad for byen, at han besluttede at flytte dertil. Sammen med sin kone Harriet Mundt, der var en anerkendt kunstmaler, byggede han i 1925 en villa på Strandvej 13.

I 1931 blev der udskrevet en arkitektkonkurrence om en nyopførelse af Sønderborg Rådhus. Holger
Mundt deltog med flere forslag og vandt både første- og andenpræmien.

Ud over Sønderborg Rådhus, har Mundt blandt andet tegnet villakvarteret ”Havebyen” omkring Midtkobbel og rækkehusene på Batterivej.