Sønderborg Jernstøberi i Perlegade


Købmandsgården i Perlegade 95, som blev købt af Peter Petersen, der i 1852 opførte hovedbygningen til højre (Perlegade 97)


Nutidigt foto af hovedbygningen til Sønderborg Jernstøberi, Perlegade 97


Detalje af smedejernsornament under vindue, Perlegade 97 i Sønderborg


Gården til Perlegade 95 og 97 da ejendommen var ejet af Motor-Centralen.


Udsnit af kort over Sønderborg, 1862, viser det store jernstøberi i Perlegade

Intro

Peter Petersen, som tidligere havde været guldsmed i Odense og kroejer i Ringe, købte i 1850 en købmandsgård i Perlegade 95 og opførte et jernstøberi på ejendommen inklusiv en ny hovedbygning (til højre i foto) - nu Perlegade 97.

Peter Petersen (1806 - 1882) drev Sønderborg Jernstøberi fra 1850 til 1860, og igen fra 1868 til hans død i 1882. Han var blevet uddannet som guldsmed i Sønderborg, og efter nogle år som vandrende svend i Tyskland etablerede han sig som guldsmed i Odense. Her blev han en del af kredsen omkring den odenseanske jernstøber Allerup, og efter en omvej i Ringe, hvor han var kroejer og landmand, fik han bygget det første jernsstøberi i Sønderborg. Det var dengang ikke usædvanligt, at guldsmede skiftede til jernstøberi. Peter Petersens jernstøberi producerede især redskaber og maskiner til landbruget, men leverede også ovne til gasværker på Fyn. Virksomheden voksede hurtigt og havde i 1858 30 arbejdere. Peter Petersen overdrog jernstøberiet til sin svigersøn i 1860, så han selv i stedet kunne forsøge sig som landmand. Han forpagtede Sønderborg Ladegård af kommunen og han og hans familie flyttede fra Perlegade 97 til ladegården, hvor de boede indtil midten af 1860'erne. Da svigersønnen måtte opgive at drive jernstøberiet, trådte Peter Petersen igen til som ejer og som jernstøber. Han havde dog mistet mange penge på Sønderborg Ladegård og han måtte i de kommende år optage store lån for at kunne fortsætte jernstøberiet. I 1872 blev jernstøberiet overtaget af en af hans kreditorer: Fr. L Emil Gade.

''Publiceret''

Henry English (1834 - 1901) var søn af en britisk ingeniør og en dansk mor. Han voksede op i Flensborg, men kom i lære som jernstøber og maskinmester i London, hvor han også blev uddannet som ingeniør. Han kom tilbage til Danmark i 1854 og fik ansættelse som ingeniør ved opførelse af gasværkerne i først Svendborg og siden i Assens. Sønderborg Jernstøberi havde leveret ovne til disse gasværker, og i 1856 blev Henry English ansat som bestyrer for jernstøberiet i Sønderborg. I Sønderborg mødte Henry English den næstældste datter af Peter Petersen, den 19 årige Christiane. De blev forlovet i august 1857 og samme dag indgik han en aftale om at købe Sønderborg Jernstøberi. Den nye ejer blev dermed svigersøn til Peter Petersen. Men handelen blev først afsluttet i 1860. Henry English udvidede produktionen til at omfatte dampmaskiner og han forsøgte at blive leverandør til jernskibsværfter. Men på grund af konkurrence fra et nyt jernstøberi i Sønderborg og det indskrænkede danske marked, efter Sønderborg var blevet preussisk i 1864, måtte han lade handelen gå tilbage til sin svigerfar - Peter Petersen.

Frederik Laurentius Emil Gade (1816 - 1884) var en nær ven med Peter Petersen og de var allierede i den lokale kamp imod germaniseringen af skole- og kirkegang efter nederlaget i 1864. Emil Gade var læge i Sønderborg, og han havde løbende lånt Peter Petersen penge til driften af jernstøberiet. Emil Gade fik pant i jernstøberiet og den tilhørende maskinfabrik, og overtog den efter Peter Petersens død i 1882. Da Gade døde i to år senere videreførte hans enke - Theododre Cathrine Henriette Gade - fabrikken men overlod senere virksomheden til sønnerne Peter og Vilhelm Gade. De drev med succes maskinfabrikken frem til 1. Verdenskrig, hvor produktionen blev indskrænket. Efter krigen kom maskinfabrikken igang, men støberiet måtte lukke. og fabrikken udførte nu hovedsagelig reparationer. I 1921 overtog et barnebarn af Emil Gade maskinfabrikken, men han solgte den hurtigt videre til Carl A. Nielsen, der blev den sidste ejer af Sønderborg Jernstøberi og Maskinfabrik. I 1930'rne blev bygningerne i Perlegade 95 og 97 overtaget af Motor-Centralen, som solgte motorcykler og biler fra butikken i nr. 95, og som desuden drev en stor vognmandsforretning. I dag (2022) er der private boliger i både nr. 95 og 97. Fabriksbygningerne bag de to huse ud mod Perlegade er revet ned.

''Arkivalier'' Erhvervsarkivet i Århus: 1860 - 1890. Sønderborg Jernstøberi v/ Peter Petersen. Arkivnummer: 01009. ''Litteratur'' J. Brix, 'Holger Drachmann og den patriotiske læge i Sønderborg', '''Medicinsk forum''' 37 (1984), 55-60. L. N. Henningsen, 'Jernstøberier og maskinfabrikker i Nordslesvig indtil ca. 1900', '''Sønderjydske Årbøger''' 1982 (1982), 137 - 162. L. N. Henningsen,''' ''''Sønderjyllands tidligste industrialisering før 1864 - personer og konjunkturer', '''Nordslesvigske museer - Årbog for museerne i Sønderjyllands amt''' 17 (1990-91). I . Adriansen,''' ''''Industrialisering og byudvikling 1870-1970', '''I By og Bolig Sønderborg '''(Sønderborg, 1988), pp. 33 - 40. H. Bertelsen, '''De danske jernstøberier - Et katalog over de danske jernstøberier igennem tiderne '''(Holstebro, 2005).'''''' H. Schultz Hansen, 'Det industrielle miljø i Sønderbog 1875 - 1914', Sønderjydske Årbøger 1987 (1987), 35 - 66.