Sønder Sejerslev og Vrågård

Intro

Landsbyerne Sønder Sejerslev og Vrågård er beliggende langs Sejerslevvej fra landevejen Hjerpsted – Visby til Ballumvej i Sønder Sejerslev og videre på vestsiden af landevejen Højer - Hjerpsted.

Sdr. Sejerslev nævnes første gang 1292. Beliggende på det høje land, sammen med landsbyerne Vrågård og Nørre Sejerslev udgør den en tydelig randbebyggelse mellem Hjerpsted Bakkeø, ageren, og Sejersbæk Kog, engen, i et område hvor studeopdræt og salg sydpå af stude var den væsentlige indtægtskilde.
Der er mange velbevarede huse i vestslesvigsk byggestil, mest vest for landevejen. Et smukt eksempel er Sejerslevvej 11 opført 1868. En del har formentlig været beboet af kniplepiger. Desuden er der flere gårde med stor stald og hølade. Byrækken har indeholdt fem smedjer. Engene udskiftes 1762 og 1773, heden 1774 og ageren 1775.
Øst for landevejen er der flere bygninger fra o. 1900 (præstegård, skole, forsamlingshus, samt Hemmegård med Jugendstiltræk). Der er mange velbevarede huse og gårde, men også en del der er blevet skalmurede, pudsede eller har fået forandret tag eller vinduer.
Mod syd er kommet et par mindre parcelhusbebyggelser.

Litteratur
Sønderjyllands Amt 85.
Trap Danmark, 5. udg., Tønder Amt.
Karen Vium Jensen: Bevaringsværdige bygninger i Højer Kommune, Daler,
Emmerlev, Hjerpsted og Højer Landsogn, Århus 1975.
Vadehavet Kulturarvsatlas 2007, Kulturarvsstyrelsen, s. 102-103.