Sønder Knolde
Intro

I 1948 stødte en gårdejer på et skellet da han gravede drængrøfter. Vendsyssel Historiske Museum foretog en udgravning, og det konstateredes, at skelettet var beskadiget en del, da et tidligere rørdræning var lagt lige igennem det. Skelettet menes at være en lille, kraftig 65-70-årig mand.

I sagsmappen, der omhandler Sønder Knolde, er der vedlagt et afskrift af det takkebrev, som museet har sendt til den gårdejer, der fandt skelettet.

Følgende er et uddrag:

"Hermed museets hjerteligste tak for det interessante fund af skellettet.

Desværre kan vi ikke bestemt sige, hvor gammelt skellettet er. De to slagsten, der laa i nærheden, er jo ikke fundet lige ved skellettet, saa de kan ikke give oplysning om alderen.

Skellettet er meget interessant for videnskaben, dels paa grund af den ualmindelige skævhed og ikke mindst paa grund af det lange hul i kraniet, som patienten må have levet med i meget lang tid, da hullets rande er næsten helede.

Jeg havde haabet, at det drejde sig om en såkaldt trepanation. For at faa konstateret, om det nu skyldes en saadan, eller det muligvis kan være foraarsaget af en betændelse, har vi indsent kraniet til røntgentundersøgelse og nærmere undersøgelse i det hele taget.

Efter min mening er skelettet af en lille, meget kraftig, ældre mand - ca. 65-70 aar. Skævheden i hjernekassen behøver ikke at betyde, at han har været idiot, da skævheden forekommer i baghovedet.

Yderligere kan man se paa nogle af knoglerne, at han muligvis har været plaget af gigt."

Hvis der senere skulle fremkomme noget paa markerne omkring findestedet, lerkarskår eller lignende, som kan hjælpe med til at fastslaa fundstedets alder, vil vi være meget teknemmelig for at modtage oplysning herom. Endnu en gang tak for Deres interesse for museet."

På baggrund af disse oplysninger lader det til, at skelettet tilhørte en lille, meget kraftig mand med en ualmindelig skævhed i den bagerste del af hjernekasse. Ligeledes har han haft et stort, aflangt hul i kraniet, som han har måttet leve længe med. Hvis ikke han har været betændelsesramt, har han fået foretaget trepanation, og er i forbindelse med sin død, formentlig blevet ofret. Hans skelet er blevet gennemboret af et dræningsrør, inden man igen stødte på det, og en udgravning blev foretaget. Det har ikke været nemt...