Sønder Kirkeby kirke


Sønder Kirkeby kirke


Sønder Kirkeby kirke


Sønder Kirkeby kirkegård


Sønder Kirkeby kirke

Intro

Kirken var oprindelig en romansk kirke med skib, kor og apsis, men efter en restaurering/ombygning i 1865 har kirken i dag et andet udtryk. Den står med røde teglsten og rødt tegltag. Ved restaureringen/ombygningen blev der også tilføjet et våbenhus.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=S%F8nder%20Kirkeby%20(0836) Registrerede gravminder på Sønder Kirkeby kirke]