Sønder Holmgård


Sønder Holmgårds hovedbygning ligger ud mod en gårdsplads på den ene side og en have med en sø mod den anden.

Intro

I middelalderen tilhørte herregården Holmgård Ribe bispestol, og efter reformationen blev den underlagt kronen. I 1796 blev herregården købt af Anders Jensen Pugflod og Niels Jensen. De delte herregården i to, og den sydlige del fik navnet Sønder Holmgård.

''Historien om Sønder Holmgård'' Sønder Holmgård hed tidligere Holmgård og tilhørte i middelalderen Ribe bispestol. I 1497 fik Kjeld Iversen Juel overdraget herregården som bispelen af hans bror, der var biskop i Ribe. Da jorden overgik til kronen efter reformationen i 1536, forblev han på gården, men nu som kongelig lensmand. I 1580 overgik Holmgård fra kronen til familiemedlemmet Mette Munk Juel. Ved en auktion i 1741 købte Laurs Nielsen Rindum herregården. Da sønnesønnen Niels Rindum døde i 1795, blev godset solgt og Holmgård købt af arvingerne. De solgte i 1796 herregården til Anders Jensen Pugflod og Niels Jensen. De delte herregården mellem sig og oprettede to nye gårde. Niels Jensen fik den sydlige del og kaldte gården Sønder Holmgård. Niels Jensen solgte Sønder Holmgård til sin søn allerede i 1801, og han ejede herregården indtil sin død i 1832. Den nye ejer blev Niels Laurits Buch, og efter ham ejede hans søn herregården indtil 1910. Efterfølgende havde herregården hyppige ejerskifte. ''Markante ejere'' -1536: Ribe bispestol 1536-1580: Kronen 1741-1750: Laurs Nielsen Rindum 1797-1801: Niels Jensen 1832-1872: Niels Laurits Buch Læs mere om Sønder Holmgård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/soender-holmgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Sønder Holmgårds hovedbygning er opført i grundmur med én fløj. Den har en frontspids, der vender mod både haven og gården. ''Omgivelser'' Nord for hovedbygningen er en åben gårdsplads, som avlsbygninger placerer sig omkring. Mod syd findes herregårdens have, og længere mod vest er Ringkøbing fjord. ''Bygninger og gods'' 1796: Gården delt i to og Sønder Holmgård oprettet 1830: Hovedbygning opført

''Fakta'' Adresse: Holmgårde 8, 6940 Lem St Kommune: Ringkøbing-Skjern Tidligere: Ringkøbing amt, Bølling herred, Sønder Lem sogn Ejer: Ole Dammark Knudsen (2017) Funktion: Landbrug, fiskeri og put & take (2017) Størrelse: Ager 58ha, park/have 6ha, sø 1ha (2017) Offentlig adgang: Mulighed for fiskeri Fredning: Ikke fredet. Hovedbygning og dele af avlsbygningerne er vurderet til bevaringsværdi 3 (2017)

''English'' Sønder Holmgård, then known as Holmgård, was in the Middle Ages owned by the diocese of Ribe. After the reformation in 1536 the land was handed to the crown, who owned the manor until 1580. The manor passed to the Danish noble family Juel. In 1796 Holmgård was bought by Anders Jensen Pugflod and Niels Jensen who split the manor in two. Niels Jensen became owner of the one part and called it Sønder Holmgård.

''Publiceret''