Sønder Farup

Intro

Sønder Farup, en lille landsby på randen af marsken.

Sønder Farup er en lille landsby på randen af marsken, hvor byggeaktiviteten i det 20. årh. har været beskeden. Derfor er stadig bevaret en række fine gårde omkring det gamle vejforløb. Ved flere af gårdene er dog opført nyere staldbygninger. Landsbyen har sin navnemæssige tvilling i Nørre Farup nord for Ribe Å, og de kan begge være opkaldt efter en ældre og nu glemt betegnelse for Ribe Å, der siden 1500-tallet er blevet kaldt Nips Å. Sønder Farup kan være opstået som en udflytning af et par gårde fra Vester Vedsted engang i ældre middelalder. Landsbyen nævnes 1291.

Litteratur
Trap Danmark, 5. udg., Ribe Amt.
Kommuneatlas Ribe. Bevaringsværdier i byer og bygninger 1990. Miljøministeriet, Planstyrelsen i samarbejde med Ribe Kommune.
Stig Jensen: Marsk, land og bebyggelse. Ribeegnen gennem 10.000 år, bd. 1-2, 1998.