Sønder Elkjær Gård

Intro

Sønder Elkjær Gård er en gammel herregård, der ligger i de flade engdrag ved Store Vildmose cirka 15 kilometer nord for Aalborg. Gården er nævnt første gang i år 1300...

Sønder Elkjær Gård er en gammel herregård, der ligger i de flade engdrag ved Store Vildmose cirka 15 kilometer nord for Aalborg. Gården er nævnt første gang i år 1300. Den nuværende tofløjede hovedbygning er opført i nygotisk stil i 1887 af den daværende ejer Harald Branth, der var kendt for sit landbrug. Hovedbygningen har tidligere været omgivet af voldgrave, der nu er opfyldte. Gården har skiftet hænder mange gange gennem de sidste 700 år, inden den nuværende ejer, Steen Reventlow Mourier købte den i 1969. Det nuværende Sønder Elkjær Gods er på 350 hektar. ''En foregangsmand for kvægavl '' Harald Branth ejede Sønder Elkjær Gård fra 1873. Han var en af foregangsmændene i udviklingen af husdyravlen i Danmark i de år, hvor dansk landbrug skiftede fra kornproduktion til husdyrproduktion. Branth var formand for De Jyske Landboforeningers Husdyrbrugsudvalg i mange år. Han engagerede sig især i avlsarbejdet med det Jyske Kvæg. Som en af de første forstod han, at mælkens fedtindhold har betydning, og at det ikke kun er vigtigt, hvor meget mælk, en ko giver. Branths systematiske avlsarbejde resulterede i den fornemme stambesætning, Elkjær, som blev præmieret på dyrskuerne i 1880'erne og 1890'erne. Der er kun få kreaturer af den jyske race bevaret på museer og hos enkelte private husdyravlere.