Sønder Alslev kirke, Falster


Sønder Alslev kirkes nordside, hvor det romanske skib, der er kirkens ældste element - med den oprindelig kvindedør, støder til det gotiske tårn. Begge er opført i munkesten med munkeforbandt.


Sønder Alslev kirkes lille finde gravkapel i røde Flensborgsten på tårnets vestside er opført for slægten Hincheldey til Orupgaard i 1796. En lokal murermesterlægt fra Tunderup forestod arbejdet.


Samtlige grottesten med vedbendslyng på lapidariet i Sønder Alslev er sat for slægten Bjerregaard, heriblandt Ane Marie Bjerregaard. født Wildt, (1808-83). Grottestenene med palmegrene er lidt yngre, sat i begyndelsen af 1900-tallet - for andre familier.


Gravminder fra 1920erne og 1930erne - med Sønder Alslev kirkes kor fra 1861 som baggrund.


Gravminde for slægten Grønnegaard, der i tre generationer var forpagtere af Corselitze avlsgård.

Intro

Sønder Alslev kirke fremstår uden puds og kalkning i en interessant kombination af murværk fra forskellige tider. Den har romansk skib, gotisk tårn, et gravkapel ved tårnet fra 1796 og som de yngste elementer kor med apsis fra 1861.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=S%F8nder%20Alslev%20(0837) Gravminderegistrering på Sønder Alslev kirkegård]