Søndenbro Andelsmejeri


Søndenbro Andelsmejeri, Røjlevej 8, Bagenkop. Bagsiden af mejeribygningen. Foto: Jan Bo Jensen.


Søndenbro Andelsmejeri, Røjlevej 8, Bagenkop. Vognbygning. Foto: Jan Bo Jensen.


Søndenbro Andelsmejeri, Røjlevej 8, Bagenkop. Bagsiden af bygning med skorsten. Foto: Jan Bo Jensen.


Fredet bygning: Mejeribygningen i Søndenbro Andelsmejeri. Kilde: Kulturstyrelsens site Fredede & Bevaringsværdige Bygninger. Foto: SAVE.


Fredet bygning: Bestyrerboligen til Søndenbro Andelsmejeri. Kilde: Kulturstyrelsens site Fredede & Bevaringsværdige Bygninger. Foto: SAVE.

Intro

Mejeribygningen i Søndenbro Andelsmejeri er bygget i 1888. I 1929 blev mejeriet udvidet med bestyrerbolig, skummesal, osteri og vognbygning. Sidst i 1970' erne blev mejeriet nedlagt.

Søndenbro Andelsmejeri er det største af de fire fredede mejerier i Danmark.

Mejeribygningen blev bygget i 1888 og i 1929 blev der opført en bestyrerbolig, skummesal, osteri og vognbygning. Alle bygninger er hvidpudsede og med rødt tegltag.
I 1962 blev Nordenbro Mejeri og Søndenbro Mejeri slået sammen og fortsatte som Søndenbro Mejeri. Sidst i 1970´erne blev Søndenbro Mejeri nedlagt.

Fra 2002 har mejeriet været brugt til kulturelle arrangementer.
I samme periode er der foregået en omfattende renovering.