Søndenbro


Landskabet ved stormflodsstenen ved Søndenbro.


Sønderbro Station. Billedet tilhører Erling Lykke

Intro

Søndenbro er nævnt første gang 1576 i formen Søndenbro. Magleby sogn deltes tidligere af Magleby Nor i to lige store dele, hvis vigtigste forbindelsesled var Høje Bro syd for Kirkeby. Området syd herfor kaldtes Søndenbro.