Søndagsskoleborgen-Fedlejren


Søndagsskoleborgen (Fedlejren)

Intro

Søndagsskoleborgen, også kaldet Fedlejren, blev opført af Indre Missions Søndagsskoler i 1953 til kristne aktiviteter for børn og unge, bl.a. den årlige Fedlejr, der har fundet sted frem til 2019. Huset har også været brugt til lejrskoler, spejderlejre og udlejet som festlokaler.

''" Vær god ved din næste"'' Forhistorien lyder, at der allerede fandtes en sommerlejr på Feddet, men at der var et ønske om en lejr tættere på vandet, en kristen børnelejr, med budskabet "vær god ved din næste". Ønsket blev forelagt ejeren af Feddet, baron A. Reedtz-Thott, og det blev godt modtaget. Efter overenskomst mellem baronen og Indre Missions Søndagsskoler for Sydsjælland og Møn blev lejrskolen opført i 1953. Hvorfor den har fået det særprægede navn Søndagsskoleborgen, og ikke søndagsskolelejren, melder historien ikke noget om. ''Huset'' Søndagsskoleborgen er indrettet med to ens sovesale til henholdsvis drenge og piger. Desuden er der et køkken, en stor spisesal og et fællesrum med udsigt til stranden. Huset er bygget om flere gange. Ved 25 års-jubilæet blev der indlagt vand og wc, og vindfanget blev inddraget i bygningen. '' .''

''Søndagsskolelejren - Fedlejren'' Det var Indre Missions søndagsskoler, der stod for driften af lejren. Den vigtigste aktivitet har gennem alle årene været den årlige Fedlejr, en uges kristen børnelejr med samvær og forskellige aktiviteter som bibeldrama, olympiade, badning, godnathistorier og om søndagen gudstjeneste Men for at huset ikke skulle stå tomt resten af året, blev det også anvendt til lejrskoler, spejderlejre og udlejet til private. Kristne aktiviteter havde dog altid førsteprioritet, som det ses af vedtægterne. ''Vedtægter for Søndagsskoleborgen 1993'' Uddrag: ''§1: '' Lejrens navn er Søndagsskoleborgen på Feddet. Lejren ejes af søndagsskolerne i Næstvedkredsen inden for Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler og Børnegudstjenester under Kirkelig Forening for Den Indre Mission. '' '' ''§ 3:'' "Lejrens lokaler udlejes primært til søndagsskoler og børneklubber i Næstvedkredsen. Herefter kan lokalerne udlejes til kristne junior- og ungdomsklubber, familiearbejde mv. inden for Næstvedkredsen, dernæst udlejes til andet kristent arbejde. Såfremt lokalerne herefter er ubenyttede, kan de udlejes til spejdere, børneinstitutioner og lejrskoler mv."

''Overtagelse af Søndagsskoleborgen'' Da det omkring 2007 blev vanskeligere for lejrens bestyrelse at skaffe nok frivillige til at arbejde med lejren, blev der behov for en ny aftale. Der blev indgået en aftale mellem ejeren af Feddet og bestyrelsen for lejren om overtagelse af Søndagsskoleborgen med virkning fra den 1. januar 2010. Indre Mission kunne bruge lejren vederlagsfrit i et antal uger årligt frem til 2020. Søndagsskoleborgen er derefter overtaget af ejeren af Strandegård gods og udlejes stadig i henhold til formålet fra 1993 til børneklubber, spejdere, børneinstitutioner, lejrskoler, private arrangementer mv. ''"Fedlejren" flyttes''. Ved kontraktens udløb blev den årlige kristne Fedlejr flyttet fra Faxe Kommune til Bisserup vest for Næstved, men stadig under samme koncept og navnet Fedlejr.

''Sendt til publicering'' Her er mit forslag. V/h Alice

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''