Sømoserne

Intro

Frem til omkring år 1700 var kun en lille del af jorden i Galten Sogn dyrket. Området lå hen som mose, eng, kær, hede eller skov. I dag er Gammelmose, Sømosen og Præstdam de sidste rester af dette store udyrkede og vilde naturområde, som voksede frem efter istiden...

Frem til omkring år 1700 var kun en lille del af jorden i Galten Sogn dyrket. Området lå hen som mose, eng, kær, hede eller skov. I dag er Gammelmose, Sømosen og Præstdam de sidste rester af dette store udyrkede og vilde naturområde, som voksede frem efter istiden. Igennem århundreder har områdets moser leveret store mængder af tørv til opvarmning. Selv om kul efterhånden blev et mere normalt brændsel, fortsatte man med at bruge tørv i mange år bl.a. under 1. og 2. verdenskrig, hvor kulimporten stort set gik i stå.