Sømarkedyssen på Møn


Sømarkedyssen på østMøn. Foto: Prøhl/Milstreu.


Sømarkedyssen på østMøn. Dæksten over gang. Foto: Prøhl/Milstreu.


Sømarkedyssen på østMøn. Dæksten over gang med 445 skåltegn. Foto: Prøhl/Milstreu.


Sømarkedyssen på østMøn. Foto: Prøhl/Milstreu.

Intro

På en bakke øst for landsbyen Sømarke rejser sig en stor og velbevaret dysse. Selve kammeret er nærmest ottekantet og dækket af en kæmpemæssig dæksten. På stenblokken, som dækker dyssens gang, er der indhugget mere end 400 små skålformede fordybninger.

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.) Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.) Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
1880 Museal berejsning Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid Høj med en fritliggende mindre Gangbygning. Kammeret 7'8" l. 5'11" br. af uregelmæssig 6-7 sidet Form. Den kolossale Dæksten er revnet og et Stykke afsprængt efter Sigende ved et Lynnedslag. Gangen, der er ufuldstændig, vender i S.Ø. den svære Dæksten, der nu er skreden ned, har i Mands Minde ligget paa sin oprindelige Plads og hvilet også mod de nærmeste Kammerstene. I dens flade Overside ses 180 skaalformede Fordybninger 1 1/2 - 2 - 3" vide. (se Prospekt, Plan, og Tegning af Dækstenen). Bevoksning: 1981: Græs 1939 Museal restaurering Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid Restaureret 1939. 1945 Museal berejsning Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid Dyssekammer, 8-kantet med Stor Dæksten, Gang af 2 x 2 Sidesten og stor Dæksten helt dækket af Skaaltegn. Paa Græsgroet Høj i Ager ved Vej. 1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor "Sømankedyssen". Høj med dyssekammer. Polygonalt kammer af 7 bæresten og 1 enorm dæksten. Dækstenen er revnet og et parti synes afsprængt mod NØ i gammel tid. Gang mod SSØ af 2 x 2 bæresten samt en stor dæksten, der er helt dækket af skåltegn på oversiden. ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanligt stort kammer , og malerisk. Smukke omgivelser. Bevoksning: 1981: Græs
2009 Dokumentation og registrering af skåltegn
I alle tidligere publikationer er der nævnt, at der skulle være 180 – 200 skåltegn. Ved dokumentation og registrering 5. juni 2009 blev der fundet: 445 skåltegn på dæksten over gangen, 3 skåltegn på dæksten over kammer og 10 skåltegn på en vestvendt bæresten. Desuden fandtes 1 skåltegn på en sten i stenrækken på vej op til dyssen.


I alle tidligere publikationer er der nævnt, at der skulle være 180 – 200 skåltegn. Ved dokumentation og registrering 5. juni 2009 i GYPAF-projektet, blev der fundet:
445 skåltegn på dæksten over gangen, 3 skåltegn på dæksten over kammer og 10 skåltegn på en vestvendt bæresten. Desuden fandtes 1 skåltegn på en sten i stenrækken på vej op til dyssen.