Søllinge


Bystævnet i Søllinge


Den gamle skole i Søllinge

Intro

Søllinge er nævnt første gang omkring 1231 i formen Sølyng. Navnet er en afledning af navneordet sol, der betyder sump, eller af af søla, der betyder søle. Efterleddet ’-inge’ er en stedbetegnelse afledt af indbygger- eller naturnavne.