Søllestedgård


Hovedbygningen med voldgraven


Hovedbygningen med frontspids


Hovedbygningen med tårnet med løgkuppel




Intro

Søllestedgård har levet en omskiftelig tilværelse, med mange handler og nye ejere. Først med familien Jørgensens ankomst i 1810 blev der skabt ro om den lille herregård.

(1462-1490) Anders Graa (1490-1506) Gertrud Mogensdatter, gift Graa (1506-1530) Jørgen Graa (1530-1550) Kronen (1550-1565) Jørgen Brahe (1565-1591) Inger Oxe, gift Brahe (1591-1592) Henrik Gyldenstjerne (1592-1596) Mette Rud, gift Gyldenstjerne (1596-1616) Jacob Rosenkrantz (1596-1629) Eiler Urne (1616-1629) Pernille Gyldenstjerne, gift Rosenkrantz (1629-1653) Erik Steensen (1653-1669) Erik Eriksen Steensen (1653-1665) Hans Eriksen Steensen (1665-1667) Jacob Gewecke (1667-1690) Jean Andreas Timpf (1690-1691) Henning Ulrik von Lützow (1691-1719) Kronen (1719-1729) Christian Felthuusen (1729-1730) Margrethe Sidenborg, gift Felthuusen (1730-1733) Hendrik Brandt (1733-1736) Eleonore Margrethe Knuth, gift Brandt (1736-1741) Karen Pedersdatter Holm, gift Riegels (1741-1757) Hans Riegelsen (1757) Ide Margrethe Reventlow, gift Knuth (1757-1782) Christian Frederik Knuth (1782-1805) Adam Christopher Knuth (1805-1810) Jacob Bølle (1810-1827) Jørgen Jørgensen (1827-1836) Karen Margrethe Elisabeth Kølle, gift Jørgensen (1836-1873) Lauritz Jørgensen (1873-1912) Lauritz Theophil Christian Jørgensen (1912-1936) Theophil Jørgensen (1936-1937) Ebba Jørgensen (1937-1975) Lauritz Theophil Jørgensen (1975- ) Claus Christian Jørgensen (2002- ) Ulrik Theophil Jørgensen

Hovedbygningen er omgivet af voldgrave, og er en symmetrisk trefløjet bygning opført i nyrenæsaancestil i slutningen af 1800-tallet. Et højt tårn med løgkuppel knejser midt for hovedfløjens facade. Hovedbygningen er opført af Lauritz Jørgensen 1859-1860, istedet for en tidligere hovedbygning som var megen forfalden.

''Sendt til publicering'' Efter aftale med Jesper.. mvh Sanne

''Publiceret''