Søllested kirke


Søllested kirkegård


Søllested kirkegård


Søllested kirkegård


Søllested kirke


Søllested kirke


Søllested kirke


Søllested kirke


Søllested kirke


Søllested kirke østgavl


Søllested kirke set fra vest


Søllested kirke med klokkestablen til venstre.


Søllested kirke klokkestabel


Søllested kirke og klokkestabel

Intro

Kirke med romansk apsis og skib, sengotisk våbenhus og gravkapel fra 1642. Gravkapellet har tidligere tilhørt Søllestedgård. Kirken er opført i granitkvadre og sandsten

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=S%F8llested%20(721) Registrerede gravminder på Søllested kirkegård]