Søllested Kro


Søllested Kro med "Kilden"


Søllested Kro, Lolland


Søllested Kro brænder

Intro

Beliggende Jernbanegade 1 i Søllested, Lolland, lige overfor jernbanen. Kroen husede en periode tillige en købmandsforretning, og blev senere udbygget med scene og stor sal.

Oprindelse: '''(Citat fra: ”Lolland Sønder Herred” af Haugner: … en gæstgivergaard, der skylder banen sin tilblivelse, idet Hvilested kro blev nedlagt i Midten af firserne i forrige århundrede (Redaktion.: Altså ca.1885) og flyttet herop.)''' ''Ejere gennem årene:'' Hans Carstensen Christensen Bruun Godtfredsen Jacobi Chr. Th. Hansen: (Byggede ”Kilden”, som var en aflang bygning på bagsiden af kroen. Den havde plads til ca. 100 gæster og blev brugt til bankospil, private fester o. lign. I den ene ende var der et udskænkningssted, en bar, og der var afsat plads til en musiker, som blev brugt til de private fester.) Christensen overtog den igen. Solgte den til hovmester Loof. Den sidste bestyrer var Grete Påske Kroen brændte d. 28.11.1973 og blev nyopført af ejeren, Chr. Th. Hansen. Kroen fik desuden flere værelser. '''(Kilde: ”Søllested Sogn – et tilbageblik” – Skrift af William Rasmussen – Højreby Lokalhistoriske arkiv samt medlemmer af arkivet) '''Kroen var stor med mange funktioner. Udover ”Kilden” var der en stor sal med scene og balkoner, der var en krostue, der var værelser og tidligt var der plads til heste. Der var mange arrangementer ud over de almindelige aktiviteter, som besøg i krostuen og overnatning i et af værelserne. Fx kan nævnes: 1: Bankospil hver torsdag arrangeret af ”Idrætsforeningens venner”. Der var som regel 370-380 mennesker. 2: Der blev afholdt private fester i ”Kilden”, hvor der kunne være op til 100 mennesker. 3: Der blev holdt politiske møder. Fx har afdøde Mogens Glistrup deltaget i et møde. 4: Folkedans: Her berettes om en afslutningsfest, hvor der var mere end 300 deltagere. '''(Kilde: http://dansedatabase.dk/nyt_fra_rodder/rod37.htm) '''Kroen holdt op med at fungere som kro engang i 1980´erne. I tiden 1990-1994 undersøgte man, om kroen kunne omdannes til lejligheder. Det viste sig, at der var bærende vægge, som forhindrede, at lejlighederne ville blive tilfredsstillende. Den blev derfor revet ned. ''1994:'' Kildeparken blev bygget. Det var/er en tæt bebyggelse med lejligheder i stueplan og på 1. sal. Det er udlejningslejligheder administreret af Boligforeningen Lolland. '''(Kilde: Hanne Blom - byrådsmedlem i Højreby Kommune 1.1.1990 – 31.12.2006)'''

''Publiceret''