Søllested BiografteaterIntro

Søllested Biograf kunne i 2016 fejrer sit 100 års jubilæum og er en af de få biografer der stadig drives i en mindre stationsby.

Den første biograf i Søllested blev oprettet i 1916, men også før den tid havde der været filmforevisninger i Søllested, idet forskellige rejsebiografer af og til besøgte byen. I Søllested gæstgivergård blev der således vist levende billeder den 9. november med efterfølgende dans - formentlig den sidste rejsebiograf forevisning, inden Søllesteds permanente biograf blev åbnet. Søllested Biografteater åbnes i Hovedgaden 23. Bygningen lå i gården bag forretningerne, ”Højbo” og fungerede som biograf frem til 1970, hvor den nuværende biografbygning blev taget i brug. Den første forevisning fandt sted onsdag den 2. februar 1916, som det ses i annover i Nakskov Tidende. Filmen ”Af Elskovs Naade” fra 1914 var instrueret af August Blom med Betty Nansen og Adam Poulsen i hovedrollerne. Allerede tre dage senere var der ny premiere, endda et dobbeltprogram samt en ugerevy, som dengang, før fjernsynets tid, var en kærkommen anledning til at se nyt fra den store verden. Billetpriserne - 1. plads 50 øre og 2. plads 30 øre samt børn 20 øre - gjorde det muligt, selv med datidens prisindeks taget i betragtning, for alle at komme i biografen. Som det fremgår af annoncen var prisen endda inklusiv den forlystelsesskat, der tidligere var blevet indført i Danmark. De første mange år var det stumfilm med musikledsagelse, der blev spillet i Søllested Biografteater. Musikken stod to lokale kvinder for – Karen Olsen og senere Ingrid Kistrup. Biografens første tekniske udstyr kendes ikke længere, men omkring 1925 anskaffede biografejer Knud P. Knudsen en ny Filmfremviser. Det var en solid tysk Bauer fremviser med kulbuelys, som var i drift helt frem til flytningen i 1970. '''''Ejere:''''' ''1916-1919'': Direktør, murermester Ludvig Mogensen, Søndermark fra A/S Søllested, Holleby & Nykjøbing Cementvarefabrikker var sammen med boghandler og stationsforstander Oluf Killendahl de første der fik biografbevilling. ''1918-1919'': Restauratør Carl Engell ''1919-1921'': Gårdejer H.J. Christensen Bruun ''1922-1931'': Malermester Knud P. Knudsen ''1931-1935'': Enkefrue Rasmine E. Knudsen ''1935-1964'': Mekaniker Egon Folmer Plenborg ''1965-1996 ''Jørgen Clausen.

''Publiceret''