Søllested


Landsbyen Søllested på Fyn. Søllested Mejeri. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Odense Luftfoto.


Landsbyen Søllested på Fyn. Søllested Kirke og præstegård., Søllestedvej 36. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.


Landsbyen Søllested på Fyn. Søllested Skole. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Ariel / Dansk Luftfoto.

Intro

Søllested er nævnt første gang 1175 i formen Syerluerstate. Forleddet er mandsnavnet Sialvar. Efterleddet er ’-sted’, der kan betegne en grund for bebyggelse, et areal eller en eng.