Sølager


Det officielle foto. Toppen af den internationale arkæologiske verden besøger køkkenmødding ved Sølager


En bladtegners version. Hektisk iver ved besøget på Sølager-køkkenmøddingen

Intro

Sølager-skaldyngen ligger nær Hundested ved Roskilde Fjord. Den er aflejret på en sydvendt skråning lige over stenalderhavets højeste strandlinie. Den første videnskabelige undersøgelse på stedet foregik i 1851...

Sølager-skaldyngen ligger nær Hundested ved Roskilde Fjord. Den er aflejret på en sydvendt skråning lige over stenalderhavets højeste strandlinie. Den første videnskabelige undersøgelse på stedet foregik i 1851. Man ville finde ud af, om sådanne ophobninger af rester af skaldyr fra havet var naturens eller menneskers værk. Mere teknisk avancerede udgravninger i 1901-07 viste, at aflejringen omfattede kulturlag fra flere perioder. Nederst lå et op til 1,7 meter tykt lag af skaller fra østers, blåmusling, hjertemusling og strandsnegl. Mellem skallerne lå flintoldsager og keramik fra slutningen af ældre stenalder. Der over fandt man lag fra bebyggelser i yngre stenalder. ''Kirkens verdensbillede væltede'' Køkkenmøddingen ved Sølager var med til at vælte kirkens verdensbillede i midten af 1800-tallet. Videnskabsmænd fra flere fagområder havde fundet ud af, at Sølager-lokaliteten og tilsvarende skaldynger andre steder i Danmark var skabt af mennesker. Arkæolog Jens Jacob Asmussen Worsaae rejste en voldsom debat. Han argumenterede for, at køkkenmøddingerne stammede fra et tidligt og hidtil ukendt afsnit af oldtiden. Ifølge Worsaaes teori strakte menneskehedens historie sig meget længere tilbage end den skabelsesberetning, som kirken understøttede. Det viste sig senere, at Worsaaes synspunkt grundlæggende var korrekt. I 1869 besøgte en international arkæologikongres Sølager-dyngen. En samtidig avis-illustration viser, at de mange deltagere gravede særdeles ivrigt for selv at få syn for sagn.