Søhalevej 31 i Vester Nebel sogn

Intro

Søhalevej 31. Matr 17c Ølufgård m. fl., V. Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet ca. 1849 som et husmandsbrug på Helsingborgs jord. Ejendommen nedbrændte for nogle år siden, og der er for tiden ingen bygninger.

Grundlæggeren af ejendommen var Claus Clausen, en søn af Claus Christensen, Helsingborg. Han lejede omkring 1849 ca. 14 tdr. l. fra forældrenes gård og lod bygninger opføre. Jorden blev først udstykket 1857. Claus Clausen var 1846 blevet gift med Kirstine Christensen, der stammede fra Blaksmark i Varde Landsogn. De havde tidligere boet i Skærbæk.

1870 Jes Clausen. Han var en bror til forrige ejer og var 1867 blevet gift med Mette Marie Madsen fra Stundsig i Horne sogn. Han døde 1892.

1903 Claus Clausen. Søn af foregående. Blev 1917 gift med sin husholderske Martha Jessen, en datter af Jakob Chr. Jessen, Helsingborg. Claus Clausen udvidede det lille landbrug ved at tilkøbe naboejendommen, som blev lagt ind under nærværende ejendom.
Martha døde 1922, hvorefter hendes søster Jakobine (Bine) Jessen blev husholderske for Claus. Bine blev omkring 1946 gift med Henry Møller Jacobsen fra matr. 12 i Søhale, og han bosatte sig på ejendommen.

1954 overdrog Claus Clausen ejendommen til sin mentalt retarderede søn Jes Clausen og Bine i lige sameje. Bine døde 1968, og Møller Jacobsen i 1973, hvorefter Jes Clausen kom på plejehjem.

Herefter blev ejendommen solgt til Jacob Jessen, som i forvejen boede på matr. 14 i Søhale. Ejendommens jord blev anvendt til grusgrav. Da Jacob Jessen senere solgte matr. 14, flyttede han en tid til ejendommen. Sønnen Johnny Jessen overtog grusgravsvirksomheden. Jacob Jessen døde 1997, men var forinden flyttet til Vester Nebel.

På et tidspunkt nedbrændte beboelsesejendommen. I 2007 blev ejendommen og brandtomten overtaget af nuværende ejer Hans Kristen Knudsen. Han har i forvejen Helsingborg.

2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991.