Sødal

Intro

Sødal var fra slutningen af 1500-tallet ejet af adelsslægten Parsberg. Efterfølgende har herregården haft mange ejere, bl.a. en tidligere forpagter som først efter enevældens indførelse i 1660 kunne eje jord og blive herregårdsejer. I 1924 blev der udstykket jord og oprettet 16 husmandsbrug.

''Historien om Sødal'' Sødal var i slutningen af 1500-tallet ejet af Christopher Parsberg. Efter hans død i 1600 var først hans enke ejer og dernæst sønnen Verner Parsberg. I 1663 blev Ebbe Gyldenstierne ejer da hans kone Ellen Parsberg arvede herregården. Først efter enevældens indførelsel i 1660 fik ikke-adelige mulighed for at eje jord, og Ebbe Gyldenstierne kunne derfor i 1675 sælge Sødal til herregårdens forpagter, Jens Simonsen. I 1700-tallet havde Sødal flere forskellige ejere. En af dem var Anders Kjærulf, der fra 1729 ejede herregården, og som skænkede en altertavle til Rødding kirke. En anden ejer var Anne Elisabeth Sundstrup, der var enke efter Henrik Frijsenberg, der døde i 1810. I 1813 giftede hun sig med Christian Tolstrup fra herregården Hald, der blev ny ejer. Da han døde i 1817 endte herregården på auktion. Sødal fik nu fire nye ejere med hver sin andel i herregården, men i 1824 købte Anne Elisabeth Sundstrup Sødal tilbage. Da var fæstegårdene efter alt at dømme solgt fra. I 1866 blev kammerjunker og senere lensgreve Paul Ludvig Petersdorff ejer. Efter hans død i 1920 solgte hans arvinger Sødal og de dertilhørende kirker, Rødding, Løvel og Pederstrup. I 1924 købte H. Bering godset med Sødal og Rødding kirke. Han udstykkede jorden, hvor der blev oprettet 16 husmandsbrug. ''Markante ejere'' 1663-1675: Ebbe Gyldenstierne 1675-: Jens Simonsen 1810-1813 og 1824-1826: Anne Elisabeth Sundstrup 1866-1920: Paul Ludvig Petersdorff Læs mere om Sødal på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/soedal danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Sødals hovedbygning består af en hovedfløj i grundmur og er opført omkring år 1800. Til hovedbygningen har tidligere været to ældre sidefløje, som i dag er nedrevet. ''Omgivelser'' I forlængelse af hovedbygningen ligger Sødals avlsbygninger og omkring herregården har der tidligere været voldgrave. Syd for Sødal ligger Rødding, hvor kirkens prædikestol blev skænket af Verner Parsberg. Stilen er senrenæssance og årstallet 1646 er skåret ind i træet. I koret er et epitafium over samme Verner Parsberg fra 1649. Han ligger begravet sammen med andre af slægten under koret. Altertavlen i barokstil er skænket af Anders Kjærulf omkring 1735-1740. På altertavlen står initialerne AKW, der står for Anders Kjærulf. I kirken hænger desuden et portrætmaleri fra 1847 af Anders Kjærulf og hans hustru, M. D. Braes. ''Bygninger og gods'' Ca. 1800: Hovedbygning opført

''Fakta'' Adresse: Vråvej 12, Sødal Kommune: Viborg Kommune Tidligere: Viborg amt, Nørlyng herred, Rødding sogn Ejer: Søren Gert Hansen (2017) Funktion: Landbrug, skovdrift (2017) Størrelse: Ager 43ha, eng 2ha, skov 2ha, andet 2ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Ingen fredningsstatus (2017)

''Publiceret''

''English'' Sødal was from the end of the 16th century owned by the Danish noble family Parsberg. Since then the manor had many owners. One of them was the manager Jens Simonsen, who as a non-noble only was allowed to own land after Absolutism was introduced in Denmark in 1660. He bought Sødal in 1675. Several owners contributed with decorations for the local church Rødding for instance the altarpiece which was donated by Anders Kjærulf around 1735-1740. In 1924 the estate was parceled out and 16 small farms for crofters were established.