Søbysøgård


Litografi. Herregården Søbysøgaard


Udklip fra Illustreret Tidende 1895. Herregården Søbysøgård


Udklip fra Illusteret Tidende 1895. Herregården Søbysøgaard.


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Søbysøgård


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Søbysøgård

Intro

Søbysøgård hovedgård har gennemgået en udvikling fra lille landsbyhovedgård til Fyns næststørste landbrug (i 1662). Dette kan aflæses i de besynderlige navne på hovedgård, landsby og sø.

H.C. Andersen besøgte Søbysøgård i juni 1836 samt den 26. juli 1839 i forbindelse med et ophold på Glorup. I et brev til Edvard Collin 24. juni 1836 omtaler Andersen det første besøg:
I Odense var noget kjedeligt, jeg frøs, var en Schwächling. (Ordet er galt stavet, men det er for at vise, at jeg ikke lignede de almindelige.) Kun een Dag morede jeg mig nogenlunde, Blæst og Kulde fordærvede Touren, jeg var paa Søbysøegaard. Camilla Wedel bad mig særdeles hilse Jette; Fru Føns fra Hinsgavl og den musikalske Datter sværmede for Improvisatoren og OT, bad mig særdeles om at komme til dem. Mueligt gjør jeg det. Datteren syntes jeg godt om, men hun er jo ikke riig, saa bliver jeg ikke forelsket.”