Søbygård


Her vises hovedbygningen på Søbygård set fra den sydliggende have. Den røde murstensbygning er klassicistisk i sit udtryk og den blev opført i 1810 af Frederik Carl Krag-Juel-Vind-Frijs.

Intro

I hjertet af Midtjylland, få kilometer fra byen Hammel, ligger herregården Søbygård. Gennem 1700-tallet var herregården underlagt det skanderborgske rytterdistrikt, men i slutningen af 1700-tallet kom herregården til slægten Friis, som lagde Søbygård under grevskabet Frijsenborg.

''Historien om Søbygård'' I middelalderen var Søbygård ejet af adelsslægten Vesteni, som for en kort periode i begyndelsen af 1400-tallet udlagde gården til at være et nonnekloster. Erik Vesteni døde i 1607 som slægtens sidste mand, men allerede i 1600 havde han solgt Søbygård til landsdommer Mogens Juel. Søbygård overgik til ikke-adeligt eje, da herregården omkring 1675 blev solgt til godsforvalter Jens Poulsen. Hans ældste søn arvede efterfølgende Søbygård, og det gik ham så vel, at han i 1718 blev adlet under navnet Matthias de Poulson. Allerede i 1719 måtte Matthias de Poulson imidlertid afstå Søbygård til kronen, som efterfølgende indlemmede godset i det skanderborgske rytterdistrikt. Rytterdistriktet blev opløst i 1767, og Søbygård blev solgt på auktion til Hans Henrik de Lichtenberg til Bidstrup. Efter de Lichtenbergs død i 1778 kom godset til slægten Frijs til Frijsenborg, og i 1802 blev Søbygård lagt under grevskabet Frijsenborg. I dag er Søbygård forsat en del af det store land- og skovbrug Frijsenborg og Wedellsborg Godser. ''Markante ejere'' 1401-1425: Thomas Vesteni 1608-1634: Christoffer Gersdorff 1701-1719: Matthias de Poulson 1719-1767: Kronen 1778-1787: Erhard Wedell-Friis Læs mere om Søbygård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/soebygaard-oestjylland danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' I begyndelsen af 1600-tallet blev der opført en ny hovedbygning på Søbygård, og det menes at være Christoffer Gersdorff, som stod bag dette byggeri. Hovedbygningen blev opført i røde munkesten og stod med to hjørnetårne og eget kapel. Da Søbygård overgik til Kronens eje i 1719, blev denne bygning imidlertid revet ned. Først i 1810 blev Søbygårds nuværende hovedfløj opført af lensgreve Frederik Carl Krag-Juel-Vind-Frijs. Bygningen er opført i røde mursten på et fundament af tilhuggede kampesten, og det røde tegltag er halvvalmet. På begge sider af bygningen er en gavlkvist med valmtag, som mod gårdsiden er udstyret med bygningens hovedindgang. Mellem mur og tag løber et hvidt, murstenstakket gesimsbånd rundt om hele bygningen. Sidefløjen, som er opført i samme stil som hovedbygningen, blev tilføjet af lensgrevinde Fritze Krag-Juel-Vind-Frijs i 1929. ''Omgivelser'' Nord for Søbygårds hovedbygninger ligger godsets trelængede avlsanlæg, og mod syd omgives bygningen af en have med gamle træer, som gradvist går over i skov. I det bevoksede område nordøst for Søbygård findes der rester af herregårdens middelalderlige bebyggelse. Denne gård var opført på et næs, der tidligere lå som en del af søen og dermed var omgivet af vand. ''Bygninger og gods'' Tidlig 1600-t.: Hovedbygning af røde munkesten opført 1719: Søbygård indlemmet i det skanderborgske rytterdistrikt og hovedbygning nedrevet 1767: Skanderborg Rytterdistrikt opløst 1802: Søbygård indlemmet i grevskabet Frijsenborg 1810: Nuværende hovedbygning opført

''Fakta'' Adresse: Søbygårdsvej 102, 8450 Hammel Kommune: Favrskov Tidligere: Skanderborg amt, Gjern herred, Søby sogn Ejer: Bendt Wedell (2017) Funktion: Agerbrug (2017) Størrelse: Ager 187 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygningen er fredet (2017)

''English'' In the heart of Jutland, a few kilometers from the town of Hammel, lies the manor Søbygård. Through the 18th century the estate was part of the ‘royal cavalry district’ of Skanderborg, but in the late 18th century the manor came to the counts of Friis who placed Søbygård as a secondary estate farm under the vast estate of Frijsenborg. '' '' Søbygårds main building was erected in 1810 by the owner of the estate count Christian Krag-Juel-Vind-Frijs.

''Publiceret''