Søbygård


Fynske herregårde. Søbygård. Foto: Foreningen Søbygårds venner


Fynske herregårde. Søbygård. Foto: Foreningen Søbygårds venner


Fredet bygning: Søbygård, Ærø


Fredet bygning: Søbygård, Ærø

Intro

I 1277 nævner kilderne et gods ved navn Seboy (Søby), der ligger på Ærø. I slutningen af middelalderen var godset udstykket, men det blev genoprettet omkring 1590 af Hertug hans den Yngre.