Søby Brunkulslejer


4 cm kort. Siden 1970 har området ligget hen som et forladt minelandskab af søer, hede og tilgroede dynger


Vandfyldt brunkulsgrav. Landskab med sandtipper og vandfyldt brunkulsgrav fra Søby Brunkulslejer

Intro

Søby Brunkulslejer er Danmarks største brunkulsområde. Fra 1940 til 1970 gravede entreprenørfirmaer 20 millioner kubikmeter brunkul i området. 1.050 hektar jord blev omgravet, og mere end 20 landbrugsejendomme forsvandt. Kullene ligger i to-tre lag i en dybde ned til 30 meter...

Søby Brunkulslejer er Danmarks største brunkulsområde. Fra 1940 til 1970 gravede entreprenørfirmaer 20 millioner kubikmeter brunkul i området. 1.050 hektar jord blev omgravet, og mere end 20 landbrugsejendomme forsvandt. Kullene ligger i to-tre lag i en dybde ned til 30 meter. Brunkulsgravningen har skabt et meget særpræget landskab bestående af sandtipper og vandfyldte brunkulsgrave, brunkulssøerne. I efterkrigsårene er området delvis blevet tilplantet, og det er i dag fredet. På grund af tilbagevendende sandskred er almindelig færdsel begrænset, men brunkulslejerne opleves bedst fra Brunkulsvej og fra udsigtspunktet i den sydlige del. Skilte viser til udsigtspunktet. ''Kul på i Danmarks Klondike'' Kort efter 1940 opstod der en Klondike-lignende by bestående af primitive skure og træhuse på arealerne omkring Voldsgård. En overgang boede der 17-1800 mennesker i den interimistiske bebyggelse. Ud over beboelsesbarakker rummede byen pensionater, butikker, børnehave, jernbanestation og redningstjeneste. Søby Brunkulsmuseum blev åbnet i 1977 i gravemester Søren Kristensens tidligere bolig. Her kan man blandt andet se billeder fra brunkullets guldalder, og i området kan man stadig se ombyggede beboelser fra brunkulstiden. Tæt ved er der en mindelund for 57 arbejdere, som mistede livet i brunkulslejerne. Under og efter Anden Verdenskrig dækkede brunkul fra Vestjylland en betydelig del af Danmarks energiforbrug.