Søborg Slot


Søborg Slot stensætning. Søborg Slot


Søborg Slot. Søborg Slot

Intro

Kongeborgen Søborg ligger i dag i ruiner. Det var i middelalderen et stort borganlæg med ringmur, som lå på den yderste af tre holme i Søborg Sø. Søen er nu tørlagt, og det har forandret områdets oprindelige udseende...

Kongeborgen Søborg ligger i dag i ruiner. Det var i middelalderen et stort borganlæg med ringmur, som lå på den yderste af tre holme i Søborg Sø. Søen er nu tørlagt, og det har forandret områdets oprindelige udseende. Ærkebiskop Eskil byggede borgen i 1100-tallet, men den blev snart overtaget af kongemagten. Udgravninger har afdækket rester af et ældre ottekantet tårn, en fornem hovedbygning og en lille rundkirke. Med tiden blev borgen udvidet med flere bygninger omkring borggården. På Mellemholmen er fundet dele af en kirkegård og tre teglovne. Den store dobbeltvold beskyttede adgangen til borgområdet fra Søborg by. ''Ærkebiskop i fangehullet'' Søborg blev brugt som statsfængsel i flere perioder. Den mest berømte fange var ærkebiskop Jens Grand, som sad fængslet på Søborg i 1294-95, fordi han var mistænkt for at modarbejde kong Erik Menved. En samtidig krønike beskriver det usle fangehul, hvor ærkebispen sad lænket til en blok. Han nægtede at gå ind på kongens betingelser og blev støttet af paven, som truede kongen med bandlysning. Det lykkedes dog til sidst Jens Grand at flygte med hjælp fra sin trofaste tjener Morten Madsvend. I første omgang drog han til sin borg Hammershus på Bornholm, og siden rejste han videre til Rom.