Søborg Kirke


Søborg Kirke. Søborg Kirke


Søborg Kirke, Kirketårn. Søborg Kirke

Intro

Landsbyen Søborg voksede frem ved ærkebiskop Eskils borg, Søborg. Kirken var oprindeligt cirka 30 meter lang og bygget af teglsten omkring år 1200. Tårn, sakristi og våbenhus er yngre. Før tårnet blev bygget, har der muligvis været en forhal i skibets vestlige ende...

Landsbyen Søborg voksede frem ved ærkebiskop Eskils borg, Søborg. Kirken var oprindeligt cirka 30 meter lang og bygget af teglsten omkring år 1200. Tårn, sakristi og våbenhus er yngre. Før tårnet blev bygget, har der muligvis været en forhal i skibets vestlige ende. Med en række buer har forhallen åbnet sig mod skibet. Lignende arrangementer er kendt fra andre stormandskirker. I korets sydside i ottende række over soklen sidder en teglsten med runer, som er indridset før brændingen. Der står ”den første”. Det er måske Søborg Kirkes første sten. ''Dansk kopi af maleri fra Italien'' I nichen til kirkeskibets tilmurede norddør er et maleri, som forestiller Jomfru Maria med barnet. Billedet er signeret Kr. Zahrtmann 1909. Maleren Kristian Zahrtmann tilbragte somrene i 1883-1911 i den lillebitte italienske by Civita d'Antino. Her opnåede han at blive æresborger. Lyset i bjergbyen tiltrak også andre danske kunstnere, og stedet blev en slags italiensk Skagen. Med maleriet i Søborg Kirke har Zahrtmann kopieret sig selv. I 1893 malede han nemlig billedet af Jomfru Maria og Jesusbarnet til kirken i Civita d'Antino. I 1915 blev området ramt af et voldsomt jordskælv, og kirken gik til grunde. Når Zahrtmann ikke var i Italien, boede han på Frederiksberg. Kunstnerens hus lå på det, som i dag hedder Zahrtmanns Plads.