Søbo


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Søbo


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Søbo

Intro

Hovedgården Søbo på Sydvestfyn er anlagt i middelalderen som en enestegård på kanten af Søbo Sø. Jorden er af middelmådig bonitet, men der er rimelige eng- og gode skovressourcer til gården, der er en typisk skovgård.