Søbadet


Krupps Plads, hvor ståldele til Lillebæltsbroens overbygning blev sandblæst og malet.


Søbadet, anlagt på den tidligere arbejdsplads.


Søbadet med Lillebæltsbroen i baggrunden. Det tidligere Søbad er i dag hjemsted for flere foreninger.


Parkeringspladsen foran Søbadet er et godt udgangspunkt for ture i området.

Intro

Pladsen blev anlagt i forbindelse med bygningen af Lillebæltsbroen. I 1935 blev Søbadet opført. I dag er bygningerne renoverede, og blandt andet søspejderne og Middelfart Politihundeforening holder til her.

I forbindelse med bygningen af den første Lillebæltsbro blev et areal planeret og udlagt til arbejdsplads for det tyske firma Krupps, der stod for bygningen af broens ståloverbygning. Ståldelene blev leveret fra Tyskland, men sandblæst og malet på arbejdspladsen ved broen, inden de blev bragt ud til strømpillerne og nittet sammen. Efter afslutningen af byggeriet blev pladsen omdannet til søbad for Middelfart. Vandet var imidlertid koldt, og den stærke strøm gjorde det ofte farligt at svømme her. Skolesvømningen blev således aldrig flyttet fra byens badeanstalt ud til Søbadet. I 1995 blev de gamle træbygninger sat i stand, og i dag har flere foreninger plads her, blandt andet søspejderne, Roklubben Lillebælt og Middelfart Politihundeforening.