Søagergård i Vester Nebel sogn


Søagergård ca. 1945 - 55. Fotograf ukendt.

Intro

Søagervej 4. Matr 5a V. Nebel, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Denne gård udgjorde sammen med Meldgård en af Nebels gamle helgårde med 5 tdr 3 skp hartkorn. 1688 omvurderet til 4 tdr 6 skp 2 fdk hartkorn.

Helgården fik på et tidspunkt 2 fæstere (allerede før 1600 tallet) og blev delt i 2 halvgårde hver med 2 tdr 3 skp 1 fdk hartkorn. I 1844 var gården vurderet til 2 tdr 6 skp 3 fdk ¼ alb hartkorn. Gården tilhørte Ølufgård frem til 1789 og blev da frasolgt til gårdfæsteren. Bygningerne lå oprindeligt 280 m mod sydvest i det gamle Nebel bymidte, lidt øst for hvor Meldgård oprindeligt lå. Vedr. gårdfæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på gården var Benned Christensen, som købte gården fra Ølufgård i 1789. Han blev året efter gift med Mette Pallesdatter, født i Torstrup sogn, men på det tidspunkt pottepige i Lifstrup. De drev gården til 1808 og afstod den da til Niels Nielsen fra Vostrup, Lønborg sogn, som blev gift med deres datter Maren Bennedsdatter dette år. Dette ægtepar fik ingen børn (havde dog hendes søsters datter i pleje) og drev gården til 1846. I 1846 gik gården ud af slægtens eje. Den blev da overtaget af Jes Jørgen Hansen og Else Frandsdatter, begge født i Rousthøje, Grimstrup sogn. Kom senere til Guldager. 1857 Christen Thomsen (født i Grimstrup) og Kirsten Christensdatter. De havde haft en gård i Sneum sogn forinden. I 1858 frasolgte de 10 tdr. l. af gårdens jord til et nyt lille bolsted. Flyttede vistnok til Grimstrup. 1869 Ernst Andreas Brodersen. Han stammede fra Slesvig. I 1872 blev han gift med Mette Madsen fra Billum sogn, som døde 1877. Efter hendes død blev han samme år gift med Mette Clausen, en datter af Claus Clausen fra Søhale. De flyttede derfra i 1886. 1886 Jens Hansen Jensen. I 1888 blev gården overtaget af Hans Jørgen Schmidt fra Sommersted i det tabte Sønderjylland. Han var ungkarl i mange år og havde forældrene boende. Hans bror Søren Pedersen Schmidt boede også en tid hos ham. S. P. Schmidt var fabrikant af kobindsler og andet, og en tid bortforpagtede H. J. Schmidt gården og solgte broderens artikler. Hans J. Schmidt var meget aktiv i sognet og var bl. a. sognerådsformand 1921 – 29. I 1912 blev han gift med Juliane Sørensen fra Gellerup i Varde Landsogn. Efter at have boet på gården i 52 år flyttede han med familien til Balle i Bryndum sogn i 1940. I 1940 blev gården overtaget af Niels Peter Svendsen fra Asperup, Fyn. Han blev samme år gift med Esther Gudrun Thuesen fra Gjesing. De moderniserede gården, drev den i mange år og var aktive folk i sognet. I 1968 flyttede de i hus i Vester Nebel. 1968 blev gården overtaget af sønnen Olav Svendsen. Han var blevet gift med Hanna Frahm fra Sadderup i 1966. De havde forinden overtagelsen bestyret Olav Svendsens morbrors gård Dyrbækgård ved Rousthøje. De moderniserede gården yderligere og tilkøbte jord ad 2 gange. Nuværende ejer Per Lassen Jepsen overtog gården efter sidstnævnte i 2003. Han er gift med Tina Lykke Pedersen, en datter af Niels Lykke Pedersen, Lindegård. De har omdannet gården til et moderne svinebrug. 2009 Yderligere oplysnninger Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] "Vester Nebel sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016