Søager


Søager, matr.nr. 2a. Bemærk karnapperne.


Søager, matr.nr. 2a, set fra nord med udstykninger i baggrunden. Vejen i forgrunden er Hundigevej.


Søager, matr.nr. 2a, set fra syd.


Maren Kirstine Pedersen, gift med gårdejer Lars Peder Pedersen.

Intro

Søager (el. Søagergård), oprindeligt matrikelnr. 2a i Hundige By i Hundige-Kildebrønde Sogn, var fæstegård under Bidstrup Gods og købt til selveje i 1869. Gården er nedlagt.

Historie Tidligere gårdejer Lars Peder Pedersen byggede i 1921 Køge Bugt Kro og drev kroen indtil sin død.

Fæstere/ejere 1. Jørgen Jensen, før 1664 2. Ole Mortensen, før 1688 3. Mikkel Olsen, 11. mar. 1706, fg søn 4. Peder Jensen, 26. jun. 1750 5. Niels Pedersen, 8. okt. 1802 6. Hans Larsen, 24. feb. 1809, gm fg enke 7. Peder Nielsen, 23. nov. 1831, fg stedsøn 8. Jens Larsen, 9. nov. 1869 9. Peder Bertelsen, 16. jun. 1870, fra Hesselby, Eggeslevmagle Sogn 10. Hans Jensen, 14. dec. 1872, fra Hastrup, Snoldelev Sogn 11. Lars Peder Pedersen, 4. okt. 1907, fg.svsøn 12. Hans Olsen, 28. okt. 1911, fra Ølsemagle 13.Christen Hansen, 13. sep. 1913, fra Hastrup, Snoldelev Sogn 14. Hans Frode og Asta Marie Hansen, 22. maj 1953, fg børn fg = forgænger gm = gift med svsøn = svigersøn

Stormfloden 1872 Forhenværende gårdejer, Hans Jensen, Hundige, der fyldte 85 år Skt. Hansdag, fortæller: '''Det havde i tre dage stormet voldsomt fra sø (?), og vandet steg dag og nat. Den 13. november gik stranden op til store oversvømmelser.''' '''I Christen Hansens gård (Nu Søagergård) på Hundige Mark boede dengang en mand, som hed Peder Bertelsen, og de havde en mand på aftægt, som hed Per Nielsen. Han stod ved vinduet, da jeg kom ud og sagde: ”Aldrig har jeg set mage”! Det husker jeg så tydeligt. Vandet gik op i mosen, hvor Søagergård (?) ligger. Der var også gået et tomastet fartøj på grund og lå højt op ad byen til.''' ''' Jeg var dengang 16 år, og jeg stod hjemme i gavlvinduet og så det komme sejlende ad byen til og blev helt underlig til mode derved.''' '''Ved middagstid kom der bud op til byen, om folk ville komme ud til Peder Bertelsens gård og hjælpe dem med kreaturerne til byen.''' '''Grisene var da allerede hejst på loftet i grisehuset, (?) grundmuren. Da vi kom derud, slog bølgerne mod den østre port (?), og fårene svømmede rundt omkring. Vandet var allerede begyndt at gå (?) over vejen fra grøfterne. Da vi drev af byen til med kreaturerne, og jeg tænkte: ”Bare vi kommer levende til byen”.''' ''' Natten efter faldt vandet og trak sig tilbage, og den næste dag kørte min far og jeg om formiddagen ud for at se hvorledes det stod til. Lille Vejleås bro og Lumringsbroen var skyllet væk og havde ligget og (?) omkring med hele (?). Det var et frygteligt syn. Døde kreaturer fra Saltholm var skyllet op, da alt druknede derovre. Byens tømmer, hvidkål og alt muligt var dejset (?) om og lå her og der. Et kvindehoved med udslået hår sås drivende i vandkanten. Det var en afbrækket galionsfigur fra et af de strandede skibe.''' ''' Saltvandet var gået i brøndene, så folk ved stranden måtte hente vand i byen til sig selv og kreaturerne.''' ''' Ved Køge lå et halvhundrede skibe, der blev smadret til vrag, og stykkerne deraf blev solgt på auktion, ligeledes alt, hvad der blev fundet af andre forskellige ting. Vandet gik op i Ølby Lyng. Der er rejst et mindesmærke.''' ''' '''Dette er nedskrevet efter Hans Jensens mundtlige fortælling til datteren, fr. Martha Jørgensen, Kildebrønde. Note: Ikke al tekst har kunnet læses. Usikkerhed heromkring er mærket med (?)