Söderblomstien


Nathan Söderblom

Intro

Navngivet den 4. april 2002. Stien er i overensstemmelse med andre veje og stier i Universitetsområdet opkaldt efter en nordisk nobelprismodtager. Nathan Söderblom (1866-1931) var svensk teolog, professor i religionshistorie og ærkebiskop. Han fik Nobels fredspris i 1930.

Teknisk Forvaltning